— Почему у вас посуда разбита?
— Ругались!
— А почему диван разломан?
— Мирились!